Adviezen, signalen en aanbevelingen 

De Oudercommissie Kinderopvangtoeslag is een formele adviescommissie voor de staatssecretaris van Financiën Toeslagen en Douane/ het ministerie van Financiën en de uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De Oudercommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering, het beleid en de communicatie van de hersteloperatie. De Oudercommissie is onafhankelijk.

De signalen, aanbevelingen en adviezen van de Oudercommissie worden gepubliceerd op deze website en meegestuurd met de Voortgangsrapportage over de Hersteloperatie die een aantal keer per jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd door de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane.

Leden van de Oudercommissie wonen in verschillende delen van Nederland en/of komen uit of wonen in het buitenland. De Oudercommissie onderhoudt contacten met verschillende organisaties die betrokken zijn bij de hersteloperatie, waaronder verschillende ministeries, de VNG, andere ouderinitiatieven maar bijvoorbeeld ook de Nationale Ombudsman. Alle gevraagde en ongevraagde adviezen van de Oudercommissie zijn openbaar. Iedereen kan de verslagen en adviezen lezen via het tabblad documenten.  Klik hier om direct naar verslagen en adviezen te gaan.

  Lid worden van de Oudercommissie

Mocht u interesse hebben in deelname aan de Oudercommissie dan kunt dit kenbaar maken via het contactformulier.